Истината за календара на маите и 2012 година-част 3

Сега се намираме между „световете”. Този преход е наречен от маите РАЗКРИВАНЕ, РАЗВИДЕЛЯВАНЕ, АПОКАЛИПСИС. В това „безвремие” истината е призвана да разкрие себе си, да стене явна. Тайнството на маите предрича, че през 2012 г. Плоскостта на нашата Слънчева система ще се подравни съвсем точно с плоскостта на нашата галактика( Млечния път). Това става на всеки 26 000 години.Изследователят Върджил Армстронг твърди, че и други две галактики ще се изравнят с нашата по това време, което е космическо събитие.Дали ни очаква Апокалипсис или да преживеем един от най-интересните периоди в историята на човечеството?

Read more