Истината за календара на маите и 2012 година-част 3

Сега се намираме между „световете”. Този преход е наречен от маите РАЗКРИВАНЕ, РАЗВИДЕЛЯВАНЕ, АПОКАЛИПСИС. В това „безвремие” истината е призвана да разкрие себе си, да стене явна. Тайнството на маите предрича, че през 2012 г. Плоскостта на нашата Слънчева система ще се подравни съвсем точно с плоскостта на нашата галактика( Млечния път). Това става на всеки 26 000 години.Изследователят Върджил Армстронг твърди, че и други две галактики ще се изравнят с нашата по това време, което е космическо събитие.Дали ни очаква Апокалипсис или да преживеем един от най-интересните периоди в историята на човечеството?

Read more

Истинските факти за календара на маите част 2

Друго важно е , че според календара във всеки цикъл през петият му ден става нещо много важно и добро, а на петата нощ-нещо лошо.Цикъл 2 „Млекопитаещи” – започва преди 820 милиона години, бележи обединяването на отделните клетки в по-сложни организми и специализацията на отделните клетки в извършването на точно определена функция. Всяка една от 13-те части на цикъла има продължителност от около 63,4 милиона години. През петия „ден” живота еволюира и излиза извън водата на сушата, а през петата „нощ” 97% от живота на планетата е изтребен.

Read more

Истинските факти за календара на маите

Маите са имали 22 календара, включващи времеви цикли във Вселената и в Слънчевата система. В основния им календар е отбелязано, че 5-ят свят, който наричаме 5-тата раса, свършва през 1987г. 6-ят свят или 6-тата раса започва през 2012г. , а прехода маите нарекли РАЗКРИВАНЕ, РАЗВИДЕЛЯВАНЕ, АПОКАЛИПСИС.

В древните текстове на маите е записано, че след 2012 г. „Земята ще премине отвъд технологиите , които познава, отвъд времето и парите. Човечеството ще влезе в Пето измерение, след като премине през 4-тото. Планетата Земя и Слънчевата система ще влязат в галактическа синхронизация с останалите светове във Вселената.”

Read more